Carretera dels Vilars 32

L’habitatge pròpiament dit,  es desenvolupa a sobre de una plataforma situada a un 8 m per sobre del carrer.
Tota la part sota plataforma es destina a aparcaments, locals tècnics i zones de servei.
L’edifici s’esglaona en la pendent i s’intercala en una parcel·la estreta i llarga,  entre mig de dos veïns.

S’ha tingut una atenció particular en produir obertures de forma a no generar vis a vis amb els veïns laterals .
Per donar més amplitud a una planta interior de poca dimensió, s’ha compactat l’espai de circulacions verticals i es perllonga l’interior cap a l’exterior per mitjà de terrasses i balcons , protegits en part, que acompanyen i dilaten la transició del dins cap al fora.

S’utilitzen materials senzills i acabats industrials, per donar un ambient interior tranquil, amb molta lluminositat.
La situació particular amb una orientació sud oest , reparada dels vents de nord  per la configuració del terreny i protegit del sol de final de tarda per la muntanya d’enfront, en fan un lloc privilegiat a nivell climàtic.
Tan a nivell d’aïllaments  com a nivell energètic, s’han emprat combinacions de sistemes. S’utilitza el solar passiu, la casa és un captador solar que es regula a través de cortines interiors l’hivern i cortines exteriors l’estiu. Es complementa amb caldera de gasoil de baixa temperatura, terres radiants, elements elèctrics, foc a terra amb recuperador. S’utilitza solar actiu i bomba de calor per aire per a producció d’aigua calenta.

El sistemes son senzills i amb poca electrònica