Edifici Rosaleda

L’hotel Rosaleda és un dels edificis més emblemàtics del patrimoni cultural d’Andorra. Testimoni viu dels canvis socials, econòmics i culturals més significatius de la història contemporània d’Andorra es vol restaurar i posar en vol a través d’un nou ús a l’alçada del monument com és, els serveis principals del Ministeri de Cultura.

El repte és important donat que, per primera vegada, s’intervé en un monument de les dimensions del Rosaleda per a convertir-lo en un equipament d’ús públic. En aquest sentit el respecte als valors de l’edifici tenen que combinar-se amb les exigències de qualitat necessàries per custodiar, conservar, tractar i gestionar les col·leccions d’art, patrimoni bibliogràfic, moble i arqueològic del ministeri.

Per poder abordar amb garanties del projecte de “Conservació, posada en valor i rehabilitació de l’hotel Rosaleda” l’equip redactor ha tingut en compte principalment: l’edifici, les bases del concurs, els dues propostes de distribució elaborada pels tècnics del patrimoni cultural i les reunions amb les serveis del ministeri.

En el cas de l’edifici s’ha estudiat la seva construcció i evolució, l’estat de conservació i les solucions de restauració. Les bases del concurs i les distribucions inicials del ministeri han servir per generar unes primers solucions que, un cop comentades amb les persones de les àrees i departaments implicats han evolucionat fins la proposta que recull el present projecte.

Rehabilitación realizada per: Enric Dilmé Bejarano, Xavier Orteu Riba i Jordi Vidal Quilez