Piscina

Es tracta de realitzar un carril de natació a contra corrent en un local soterrat de nova creació adossat a un habitatge unifamiliar existent.
El local ha de ser totalment independent del habitatge.
Es realitza un local soterrat, acabat amb coberta jardí.