Era de la Font

Reforma integral d'una borda situada a Sispony