Cal Pantebre

L’edifici Cal Pantebre d’Escaldes està situat a la Parròquia d’Escaldes-Engordany, avinguda de Carlemany núm. 124.  

Dins de un parcel·la diminuta de 39.34 m2 resultant de una expropiació forçosa, i en un lloc emblemàtic, es reconstitueix el nou Cal Pantebre.

L’edifici, de una superfícies total de construïda de 314m², té un ús comercial.

Tot en alçada,  tot en façana l’edifici, com una vela , ve a tancar la quadricula de la trama urbana.

En un lloc a escala nostra assimilable a la cruïlla de Shibuya  de Tòquio, totes proporcions guardades,  aquest edifici , de poca superfície en planta, marca l’inici de Vivand i de la Parròquia d’Escaldes.

La densitat i la grandària de les obertures, mes o menys generoses en funció de l’ús de la planta van disminuint  en la part alta de la façana.

Per la necessitat d’aprofitar l’espaï a màxim els elements portants de l’estructura s’ha situat en les parets perimetrals. Amb el mateix criteri s’ha optat per una façana ventilada i seca de 25 cm de gruix. La façana disposa d’aïllament tèrmic i acústic.

La façana, constituïda peces de petites dimensions que van girant per adaptar-se a la corva de la voravia i va canviant d’aspecte en funció de l’assolellament.

Els espaï interiors , diàfans, queden en espera dels acbats. El nucli de circulació verticals constituïdes per un ascensor apte per a vuit persones i escales res situa en l’extrem més ampli de l’edifici i ocupa gran part de la planta.

Un edifici singular en una cruïlla emblemàtica, al límit d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.