Pal 13

En una parcel·la de dimensions reduïdes, dins d’una urbanització inacabada i envoltada  d’edificacions unifamiliars dispars, es planteja una casa de dimensions reduïdes. 

L’interior aprofita al màxim la llum natural i l’assolellament. D’esquena al mal temps, es defineix la seva orientació en funció del seu entorn immediat, salvant les interferències de l’edificació  envoltant existent o futura. 

Les connexions amb l’exterior es materialitzen com mossegades dins del volum de pedra del sòcol, deixant aparents acabats mes càlids  amb textura de fusta.

Les obertures, algunes de forma singular, es col·loquen i es dimensionen en funció de les necessitats interiors. Es regula la llum natural interior i l’assolellament amb gelosies orientables. Vistes, sol, llum a saturació i/o difusa, permeten modular la transició entre l’interior amb l’exterior.

Un ampli balcó, resguardat de d’intempèrie per una marquesina i dels vis a visos amb la carretera general amb un pantalla metàl·lica, permet gaudir  de una zona exterior amb vistes.

Baranes de metall treballades i tanca de fusta delimiten la parcel.la.

En l’interior predomina i regna el color blanc i  la llum natural. Els dobles volums connecten la planta baixa amb les plantes superiors, la zona de dia amb la zona de nit.

L’espaï de viure de dia, constituït per la sala d’estar, cuina, entrada, circulacions es pot modular seccionant els diferents espaïs amb tancaments colissos. 

Un dormitori principal amb el seu bany i el seu vestidor ocupa la planta primera, dos dormitoris amb bany, lavabo i vestidor  es situen  en sota coberta.

La major part de les portes son colisses i  s‘integren dins de les parets. L’aïllant tant exterior com interior, de gruix variable en parets , entre 27 i 21 cm, el terra radiant amb bomba de calor aire/aigua, la ventilació a doble flux amb recuperador de calories, juntament amb fusteria exterior de pvc i triple vidre, asseguren un confort òptim amb baix consum.