Carrer Hortalets de Ribot

Projecte viari que consisteix en la millora geomètrica i el condicionament del carrer Hortaletes de Ribot. Aquest carrer es situa a la solana d'Engordany com un brancal sense sortida que connecta amb l'avinguda del Pessebre.


El final del carrer actual, es preveu enllaçar-lo amb el carrer definit del Pla Parcial UA-SUBLE-11 anomenat Étang Salé. L'enllaç viari d'aquest dos trams de carrer, suposa, per tant, la creació d'un nou vial de connexió entre les esmentades avingudes.  


Projecte realitzant conjuntament amb el Dr. arquitecte Enric Dilmé Bejarano