Edifici Carrer de les Canals 2

Projecte d’habitatges plurifamiliars caracteritzat per una façana variable d’acord amb l’historia del propi edifici.

Cinc propietaris desallotjats de casa seva desprès d’un llarg procés judicial, es fan un habitatge a mida, tot i respectant les configuracions originals. Un vestíbul i un nucli de circulació vertical compactes treballats al detall donen accés als 5 habitatges.

Es diferencia clarament zona de nit al darrera il·luminada mitjançant grans patis de llum i zona de dia donant a façana. S’aconsegueix fer entrar la llum natural fins a planta primera dins dels patis de llum, malgrat una parcel·la estreta i llarga.