Carrer Étang Salé i aparcament

PLANEJAMENT DERIVAT DE LA UA-SUBLE-11 ÉTANG SALÉ, DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ HORTALETS DE RIBOT I ACABAMENT DE L'APARCAMENT ÉTANG SALÉ D'INICIATIVA PRIVADA

En el tram del carrer Hortalets del Ribot s’ha ampliat la secció, s’ha modificat el traçat i s’han actualitzat les instal·lacions. La unió d’aquest tram de carrer s’ha aprofitat per millorar els serveis i la mobilitat de la zona. Una de les dificultats amb les que es va trobar l’estudi d’arquitectura que va executar el projecte, va ser donar continuïtat a les instal·lacions i als carrers existents, passant sobre un aparcament també existent que s’ha remuntat amb noves plantes per servir de base al nou vial.

 

A nivell públic, s’ha dotat al nou tram d’enllumenat públic, enllumenat de nadal, senyalització pels vehicles, passos de zebra podotàctils (una superfície amb relleu incorporat al terra, perquè les persones invidents o amb mobilitat reduïda, puguin detectar-ho i reconèixer-ho com un senyal per mantenir-se alerta), accessibilitat, aparcaments de superfície, aparcament comunal, i connexió a través d’un ascensor d’ús públic entre el carrer Étang Salé i l’Avinguda del Pessebre.

 

L’aparcament és un equipament públic i privat i es pot accedir per dues entrades. S’ha integrat la nova edificació en la ja existent continuant el sistema estructural i circulatori en les noves plantes. Els vehicles poden accedir per l’avinguda del Pessebre i també des del carrer Étang Salé. Els vianants també disposen de les dues entrades d’accés. La sortida dona a l’Avinguda del Pessebre. L’aparcament té una superfície construïda d’uns 12.565 m² en un total de 9 plantes. La seva capacitat es de 427 places d’aparcament per a turismes.

 

El formigó vesteix tot l’interior de l’aparcament, i la gamma cromàtica imita l’arc de Sant Martí per facilitar l’orientació de l’usuari. Tot l’aparcament està pensat per ser accessible amb un mínim d’una plaça adaptada per vehicle per persona de mobilitat reduïda per planta. La circulació per als vianants és lliure en tot el seu recorregut, ja que l’edifici disposa de rampes i ascensor. També s’ha fet un gran esforç en aconseguir un edifici fàcilment evacuable en cas d’incendi, complint amb la vigent normativa de seguretat. La passarel·la d’entrada per als vianants compta amb un accés directe i fàcil i en un breu recorregut.